www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Gehandicapten

Een handicap kan een aangeboren, door een ziekte of door een ongeval opgelopen beperking zijn. Dit kan lichamelijk, verstandelijk of psychisch zijn.

De meeste gehandicapten kunnen tegenwoordig prima participeren in het dagelijks leven. Een buitengewone verscheidenheid aan hulpmiddelen en specialistische zorginstellingen staat gehandicapten ten dienste om het hun zo aangenaam mogelijk te maken. Vaak kunnen ze, ondanks hun handicap, toch ten volle van het leven genieten.

Technische innovatie speelt hierin een belangrijke rol. Linkshandig bestek, hypermoderne trapliften en volledig aangepaste protheses. Het toppunt zijn de twee kunstbenen van Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaan die wilde deelnemen aan de Paralympics in Beijing in 2008. Hij wist zich echter niet te kwalificeren.

Internet is het belangrijkste medium tot de zorgverlening. Zorgwinkels, waar de meest uiteenlopende hulpmiddelen worden gevonden, internetfora waar ervaringen en meningen worden uitgewisseld of hulpinstanties die direct doorverwijzen naar de zorgaanbieder.

Beste Links

Drempels Weg Drempels Weg
Drempels Weg staat voor een bereikbaar en toegankelijk internet voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. Drempels Weg streeft ernaar dat websiteaanbieders, door relatief kleine ingrepen, het internetbezoek voor mensen met een handicap mogelijk maken. En...   Website

CG - Raad CG - Raad
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) Nederland biedt op haar website veel informatie voor de doelgroep. Informatie over de Raad zelf, actuele informatie over ontwikkelingen maar ook dossiers over bijvoorbeeld de Wmo, meerkosten-onderzoek en de zorgverzekeringswet...   Website

Meer Links

Scootmobiel Scootmobiel
Scootmobiel Discount biedt u tegen de scherpste prijs een zorgvuldig samengesteld assortiment scootmobielen, gefabriceerd door 's werelds grootste ISO gecertificeerde scootmobiel - fabrikanten, die...
http://www.scootmobieldiscount.nl

Stichting Ipse de Bruggen Stichting Ipse de Bruggen
Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. We bieden bijzondere zorg aan mensen met een handicap. Zij zijn net als mensen zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong...
http://www.ipsedebruggen.nl

De Groene Verandering De Groene Verandering
Dagbesteding de Groene verandering,is er voor een ieder die buiten de regulaire arbeidsmarkt vallen. Wij werken hoofdzakelijk in het groen,en gaan onze producten ook verkopen. Productie heeft niet onze...
http://www.degroeneverandering.nl/

SpecialPeople-Dating SpecialPeople-Dating
SpecialPeople-Dating is een datingsite voor mensen met een lichamelijke handicap, chronisch ziekte en menselijke imperfectie. ... Voor wie is Special People Dating?
http://www.specialpeople-dating.nl/

Invaliden dating Invaliden dating
De dating website voor mensen met een handicap. Invalide en op zoek? dan is Invaliden Dating de website voor u! ontmoet nu invalide mensen
http://www.invalidendating.nl/

phoenixzorg phoenixzorg
Het doel van begeleiding op maat voor pgb-houders is om onze klanten kwaliteit van leven te bieden. Wij begrijpen dat één werkwijze niet op iedereen toegepast kan worden en daarom nemen wij de tijd om de zorgwensen...
http://www.phoenixzorg.com

CTG/ZAio CTG/ZAio
CTG/ZAio is een zelfstandig bestuursorgaan dat de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) uitvoert. CTG/ZAio stelt op basis van de WTG de tarieven en budgetten vast voor vrijwel alle instellingen en beroepsbeoefenaren...
http://www.ctg-zaio.nl

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Ango is actief onder de naam Ango en Handicap.nl met en voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap.nl is de fondswervingsorganisatie van de Ango. Ango is een algemene landelijke organisatie van, voor...
http://www.ango.nl

Zorgwetten.info Zorgwetten.info
Zorgwetten.info biedt de teksten van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de daarvan afgeleide koninklijke besluiten en ministeri?le...
http://www.zorgwetten.info

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De Wmo regelt bijvoorbeeld dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven, ondersteuning...
http://www.info-wmo.nl

AYPA-DATING AYPA-DATING
De EERSTE datingsite WERELDWIJD die het WAARMERK drempelvrij hanteert. AyPa-Dating streeft ernaar mensen nader tot elkaar te brengen,zowel MET als ZONDER beperking, op een serieuze, eerlijke, oprechte en...
http://www.aypa-dating.com/

Landelijk Kenniscentrum LVG Landelijk Kenniscentrum LVG
Koepelorgaan van orthopedagogische behandelingcentra voor jeugdigen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking. De vereniging heeft ten doel het profileren van de LVG-zorg en het realiseren...
http://www.lvgnet.nl

Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg
Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg bundelt bestaande kennis en verspreidt deze ten behoeve van mensen met een handicap en hun ondersteuners. Door middel van overzichtstudies en het uitvoeren...
http://www.lkng.nl

Thuiszorg Thuiszorg
thuiszorg.nl is een website over thuiszorg in Nederland. Hier vindt u informatie over alle vormen van thuiszorg, zoals verpleging en verzorging thuis, kraamzorg, gehandicaptenzorg en jeugdgezondheidszorg...
http://www.thuiszorg.nl/

MEE Nederland MEE Nederland
MEE is een organisatie bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd...
http://www.mee.nl/

Vrijwillige hulp bij handicap Vrijwillige hulp bij handicap
Handjehelpen.nl zorgt voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Maatjescontact. Als vrijwilliger kun je je via onze site aanmelden om een ander af en toe tot hulp en steun te zijn.Hulp verlenen aan kinderen...
http://www.handjehelpen.nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gevestigd te Utrecht, is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden...
http://www.vgn.org

Op Kop Zorg Op Kop Zorg
In de AWBZ-zorg staat de vraag van de cli?nt centraal. Voorheen werden de aanspraken van de AWBZ bepaald door het zorgaanbod. Nu indiceert het RIO op zeven zogeheten functies waarvoor de cli?nt zorg nodig heeft...
http://www.opkopzorg.nl

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Zelfstandig wonen en functioneren, liefst in de eigen vertrouwde omgeving. Dat willen we allemaal. Maar wie ouder wordt of te maken krijgt met een handicap, heeft soms extra zorg of voorzieningen nodig. Het CIZ...
http://www.ciz.nl/